BrittLogoWhite

Contact Info

ถนนสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
ต.สันพระเนตร อ.สันทราย
จ.เชียงใหม่ 50000

+ 66 (053)​ 248-899

info@brittchiangmai.com

Folow Us

BARON CONCEPT

บ้านแฝดที่มีฟังก์ชันเหนือกว่าบ้านแฝดทั่วไป ทุกห้องนอนเป็น Master Bedroom มีห้องน้ำในตัวทุกห้อง และรวมไปถึงฟังก์ชันอื่นๆ ของบ้านที่ครบครัน ยังมี Concept Room ที่เชื่อมต่อกับ Garage ที่สามารถปรับประยุกต์เป็นห้องอเนกประสงค์ที่ปรับตามผู้อยู่ แล้วเกิดเป็นคาแรคเตอร์หลักของบ้านได้ รวมทั้งยังมี Court ปลูกระหว่างบ้านแฝดทั้ง 2 หลัง

รูปแบบบ้าน

House Type

บ้านแฝดที่มีฟังก์ชันเหนือระดับ แสดงถึงความแข็งแกร่งและมั่นคง ออกแบบให้คุมความเป็นผู้มีระดับ และดูมีอำนาจ

จุดเด่น

Highlight

บ้านแฝดหรู ภาพลักษณ์สไตล์ขุนนางอังกฤษ ที่เพียบพร้อมไปด้วย ฟังก์ชันที่ครบครัน

แผนผังบ้าน

FLOOR PLAN

1st Floor Plan

2nd Floor Plan